Kjennetegn ved dårlige ledere.
Hva kjennetegner egentlig ledere som sporer av? Les mer..

Tør du la være å gi de ansatte ansvar?
Sammendrag av presentasjon holdt på EAWOP 2017, 17. - 20. mai, Dublin Irland. Les mer..

Om treffsikkerheten ved rekruttering.
For deg som har lyst til å vite mer om validitet. Les mer....

Manglende CV-sjekk. Latskap eller inkompetanse? Les mer...

Om topplederutvelgelse. Hva hvis "Best Practise" ikke er godt nok?
Les mer....

Ikke la sjefen bestemme
Når sjefen tar ansettelsesbeslutninger alene øker sjansen for feilansettelser. Les mer...

Når varslere avvises og kritiske stemmer forstummer er det fare på ferde!
I organisasjoner der ingen tør å fremme kritiske synspunkter går det fort galt. Les mer...

Rangering av ansatte er ut!
Pendelen har snudd. Stadig flere virksomheter går bort fra å gi medarbeiderne tallkarakterer under medarbeidersamtalen. Les mer...

Frykter manglende kompetanse hos norske styreledere.
Skyldes den lave andelen kvinnelige toppledere manglende kompetanse hos norske styreledere? Les mer..

Smale personlighetstrekk bør brukes ved seleksjon.
Smale personlighetstrekk gir økt prediksjonskraft og bør derfor benyttes ved seleksjon. Les mer..

Dårlige nyheter og dårlige ledere.
Den enkleste måten å bli kvitt en dårlig leder på er å skifte jobb. Les mer...

Personlighet og lederutvelgelse
Det gamle ordtaket "Hire for attitude, train for skill" har aldri vært mer sant. Les mer...

Hvem trenger et spark bak? De sykmeldte, NAV eller arbeidsgiverne?
Sykefraværet koster samfunnet mye penger, men hvem har egentlig skylda for høyt sykefravær? les mer...

IQ-tester danker ut tester som måler emosjonell intelligens
Hva er viktigst IQ eller emosjonell intelligens? Les mer...

Syv råd for streikehåndtering
En streik er uønsket og kostbart for alle involverte. Her er syv råd som kan redusere varigheten på en streik.
Les mer..

Slik tenker ledere på vei mot avgrunnen.
Hva er det som skjer når presumptivt fornuftige sjefer sakte men sikkert mister kontakten med grasrota og begynner å ta uforståelige og åpenbart dårlig gjennomtenkte avgjørelser? Les mer....

Hvorfor finnes det så mange dårlige ledere?
Mellom 60 - 75  % av alle medarbeidere rapporterer at nærmeste leder er største årsak til mistrivsel på jobben.
Les mer her....

Passerer CV'en din 10-sekunderstesten?
Undersøkelser viser at mange potensielle arbeidsgivere bruker mindre enn 10 sekunder på å studere en CV. Les mer her....

Kaster du bort penger på meningsløse medarbeiderundersøkelser?
Mange virksomheter kaster bort penger på meningsløse medarbeiderundersøkelser. Les mer....

Slik øker du referanseintervjuets treffsikkerhet
Selv om referanseintervjuet ansees for å ha lav treffsikkerhet er det en viktig del av rekrutteringsprosessen. Les mer...

Jobbintervjuets potensielle feilkilder
Jobbintervjuet har mange potensielle feilkilder. Her kan du lese om de viktigste. Les mer...

Talent management er mer enn dyrking av ledertalenter
Ensidig fokus på virksomhetens ledertalenter kan føre til at mange gode medarbeidere slutter. Les mer....

Gamle myter fremfor ny kunnskap
Hvorfor er det slik at mange ledere stoler mer på intuisjon og egne erfaringer enn på forskningsresultater når avgjørelser skal tas på personalområdet? Les mer....

Derfor blir den nye Statoilsjefen en mann
Kvinner stoppes av gubbekrav. Les mer....

Bruk personlighetstester med fornuft
Vurdering av personlig egnethet har blitt en sentral del av en ansettelsesprosess. Dette skyldes blant annet en økt bevissthet om hvor viktig personlighet er i arbeidslivet. Dersom pålitelige metoder benyttes av kvalifisert personell kan dette øke treffsikkerheten ved ansettelser.  Les mer......

Ledelse med bakkekontakt
Daglig leser vi om ledere i avisen som erklæres som ubrukelige, samtidig viser en vitenskapelig gjennomgang av en mengde medarbeiderundersøkelser at mer enn halvparten av arbeidsstyrken er misfornøyd med sjefen sin. Studier som er gjort med tanke på å kartlegge antallet inkompetente ledere i arbeidslivet operer gjerne med tall mellom 30 % - 75 % inkompetente ledere. En undersøkelse fra 2003 anslår at ca. 50 % av alle ledere er inkompetente og dermed ikke burde hatt jobben som leder. Faktisk er det slik at dårlig lederskap er en av de viktigste årsakene til at medarbeidere slutter i en stilling. Les mer....