Gode rekrutteringsmetoder gir resultater

Når man arbeider med rekruttering skal man ta avgjørelser som griper direkte inn i enkeltmenneskers liv. En avgjørelse som kan påvirke resten av livet til mange mennesker. Fra et etisk ståsted blir det da viktig å benytte godt dokumenterte metoder som er egnet for formålet. Heldigvis er det ingen konflikt mellom etikk og butikk på dette området. Det er også en godt dokumentert sammenheng mellom gode rekrutteringsmetoder og økonomisk gevinst for en virksomhet. En god jobbanalyse, strukturerte kompetansebaserte intervju, dokumenterte testverktøy og kompetente rekrutterere gir resultater.

Men dette kommer ikke av seg selv. Man blir ikke bedre til å rekruttere bare fordi man har deltatt i mange rekrutteringsprosesser. Kunnskap om nyere viten innen fagområdet og trening i riktig bruk av gode metoder er nødvendig.

Handelshøyskolen BI tilbyr kurs i rekrutterings og intervjuteknikk. Les mer her.....

Ta kontakt med meg på e-post: ole@oleiversen.no