Om meg

Jeg har en doktorgrad i ledelse og er utdannet cand. polit. med hovedfag i psykologi, ingeniør og bedriftsøkonom.

Med både en akademisk forankring og lang praktisk erfaring er jeg opptatt av hvordan forskning og nyere viten kan omformes til nyttige tiltak som ledere
kan iverksette i hverdagen.

Jeg er spesielt opptatt av kvalitet innenfor rekruttering og seleksjon, men også innenfor personalområdet generelt. Gode målinger både på individnivå og organisasjonsnivå er et viktig beslutningsgrunnlag.

Evaluering av godt lederskap, samt måling av gode prestasjoner er også et sentralt område for meg. Gode ledere leverer resultater, men hva kjennetegner egentlig de lederne som vanligvis oppnår gode resultater? Og kan disse kompetansene måles og utvikles?

I april 2015 ble jeg tildelt Konsulentprisen/Juryens pris for "sitt mangeårige arbeid med kvalitetssikring av prykologiske tester og rekrutteringsprosesser i Norge".


Min e-postadresse er: mailto:ole@oleiversen.no

Følg meg på Twitter: @OIIversen

 Utvalgte publikasjoner

Iversen, O. I. (2015). Rekrutterings- og intervjuteknikk. Fagbokforlaget

Iversen, O.I., Narum, A. & Kolstø, A. (1997). Jakten på
 personligheten, Nipa, Lysaker 

 Iversen, O.I., Ihlebæk, C. & Nilsen, D.Ø. (1999). Best i
 Test. Nipa, Lysaker

 Iversen, O.I, (2003). Testhåndboka: Personlighet,
 rekruttering og utvalg.
Tiden Norsk Forlag, Oslo

 Iversen, O.I. (2004). Lederkompetanser, i Nordhaug, O.
 Strategisk kompetanseledelse. Universitetsforlaget,
 Oslo

 Iversen, O.I. (2004). Lederutvikling I teori og praksis,
 Scandinavian Journal of Organizational Psychology.14,
 2, 27-33

 Iversen, O. I (2005). Forhandlinger: en innføring.
 Gyldendal, Oslo

 Iversen, O.I. and Rimol, R. (2009). The Effect of
 Interpersonal Competencies on Leadership
 Effectiveness. Presented at EAWOP Conference,
 Santiago del Compostella, Spain

 Iversen, O.I. and Hatlem M. (2010). Narrow Personality
 Traits and Sales Performance.Presented at the 7th
 Conference of International Test Commission, Hong
 Kong

 Iversen, O.I. (2014). Identifying Top Talents within a
 group of successful managers. The 9th Conference of
 International Test Commission, San Sebastian, Spain