Forhandlingsteknikk

De fleste mennesker er daglig i ulike situasjoner hvor de forhandler eller ønsker å få gjennomslag for egne synspunkter og forslag.

Forhandlinger er en prosess som går igjennom flere faser. Hver fase har sine utfordringer.

Assessit kan tilby kurs og trening i forhandlingsteknikk. For mer informasjon ta kontakt......